Üldkohtu määrus (kolmas koda), 23. september 2011. # Vivendi versus Euroopa Komisjon. # Tühistamishagi - Komisjoni keeldumine alustada liikmesriigi vastu menetlus ELTL artikli 106 väidetava rikkumise tõttu - Vaidlustatava akti puudumine - Vastuvõetamatus. # Kohtuasi T-568/10. TITJUR Vivendi vs. komisjon