Kirjalik küsimus E-009741/11 Roberta Angelilli (PPE) komisjonile. Uuringud, statistika ja head tavad kohtunike ning muude ametnike koolitustegevuse alal küsimustes, mis käsitlevad laste kohtlemist kohtus