Kohtuasjad T-429/13 ja T-451/13: Üldkohtu 17. mai 2018. aasta otsus – Bayer CropScience jt versus komisjon (Taimekaitsevahendid — Toimeained klotianidiin, tiametoksaam ja imidaklopriid — Heakskiidu läbivaatamine — Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 21 — Keeld kasutada ja müüa kõnealuseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemneid — Määruse nr 1107/2009 artikli 49 lõige 2 — Ettevaatuspõhimõte — Proportsionaalsus — Õigus olla ära kuulatud — Lepinguväline vastutus)