Cauza F-56/05: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 29 septembrie 2011 — Strobl/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Numire — Candidați înscriși pe o listă de rezervă anterior intrării în vigoare a noului statut — Încadrare în grad în temeiul noilor norme mai puțin favorabile — Articolul 12 din anexa XIII la statut — Încredere legitimă — Principiul egalității — Discriminare pe motiv de vârstă)