Asia F-56/05: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.9.2011 — Strobl v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Nimitys — Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololuetteloon merkityt hakijat — Uusien epäedullisempien sääntöjen mukainen palkkaluokan määrittäminen — Henkilöstösääntöjen liitteen XIII 12 artikla — Perusteltu luottamus — Yhdenvertaisuusperiaate — Ikään perustuva syrjintä)