/* */

Kohtuasi F-56/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 29. septembri 2011 . aasta otsus — Strobl versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Ametisse nimetamine — Kandidaadid, kes on reservnimekirja kantud enne uute personalieeskirjade jõustumist — Palgaastmele määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades — Personalieeskirjade lisa XIII artikkel 12 — Õiguspärane ootus — Võrdsuse põhimõte — Vanuse alusel diskrimineerimine)