Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1508 z 12. októbra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Európskom výbore pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby (CESNI) a v Ústrednej komisii pre plavbu na Rýne (CCNR), pokiaľ ide o prijatie noriem týkajúcich sa technických požiadaviek na lode vnútrozemskej plavby