Tarybos sprendimas (ES) 2020/1508 2020 m. spalio 12 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos vidaus vandenų laivybos standartų rengimo komitete (CESNI) ir Centrinėje laivybos Reinu komisijoje (CCNR), dėl standartų, susijusių su vidaus vandenų laivų techniniais reikalavimais, priėmimo