Cinneadh (AE) 2020/1508 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh Choiste Eorpach um dhréachtú caighdeán i réimse na loingseoireachta intíre (CECLI) agus laistigh den Choimisiún Lárnach um Loingseoireacht ar an Réin (CLLR) maidir le caighdeáin a ghlacadh i ndáil le ceanglais theicniúla le haghaidh soithí uiscebhealaí intíre