Neuvoston päätös (EU) 2020/1508, annettu 12 päivänä lokakuuta 2020, Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaavassa eurooppalaisessa komiteassa (CESNI) ja Reinin navigaation keskuskomissiossa (RNKK) sisävesialusten teknisiä vaatimuksia koskevien normien hyväksymiseen