Nõukogu otsus (EL) 2020/1508, 12. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta siseveeliikluse standardite (CESNI) koostamise Euroopa komitees ja Reini laevaliikluse keskkomisjonis (CCNR) seoses siseveelaevade tehnilisi nõudeid käsitlevate standardite vastuvõtmisega