Kohtuasi C-388/10 P: Félix Muñoz Arraiza 2. augustil 2010 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 9. juuni 2010 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-138/09, Félix Muñoz Arraiza versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja