Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 14. aprill 2011.