Kirjalik küsimus E-009199/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komisjonile. Kanalisatsioonisüsteemi rahastamine Paredeses