Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Avatud koordinatsiooni meetod ja sotsiaalklausel Euroopa 2020. aasta strateegia kontekstis” (ettevalmistav arvamus)