Kirjalik küsimus E-012195/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komisjonile. VP/HR – Neonatside sooritatud mõrvad Saksamaal