Kohtuasi C-256/11: Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. novembri 2011 . aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof’i (Austria) eelotsusetaotlus) — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic versus Bundesministerium für Inneres (Liidu kodakondsus — Liidu kodanike pereliikmest kolmanda riigi kodanike riigis elamise õigus — Keeldumine põhjusel, et liidu kodanik ei ole kasutanud oma õigust vabalt liikuda — Võimalik erinev kohtlemine võrreldes nende liidu kodanikega, kes on kasutanud oma õigust vabalt liikuda — EMÜ-Türgi assotsiatsioonileping — Assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/80 artikkel 13 — Lisaprotokolli artikkel 41 — Standstill-tingimused)