Kirjalik küsimus E-3514/10, mille on esitanud Marije Cornelissen (Verts/ALE) komisjonile. Inimõigused ja õigusriigi põhimõte Moldovas