kohtuasi T-315/19: 22. mail 2019 esitatud hagi — BT versus komisjon