Kirjalik küsimus E-6830/10 Seán Kelly (PPE) komisjonile. Merel naftapuurimist käsitlevad õigusnormid