Komisjoni määrus (EL) nr 1213/2010, 16. detsember 2010 , millega kehtestatakse autoveo-ettevõtjate riiklike elektrooniliste registrite omavahelist ühendamist käsitlevad ühiseeskirjad EMPs kohaldatav tekst