Kirjalik küsimus E-004154/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) komisjonile. Raudtee-ettevõtjate infrastruktuurile juurdepääsemise tingimuste läbivaatamine Itaalias ja komisjoni tänaseni puuduv vastus/tegevus