Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 6. september 2011.#Lady & Kid A/S ja teised versus Skatteministeriet.#Eelotsusetaotlus: Østre Landsret - Taani.#Alusetult tasutud maksu tagastamata jätmine - Alusetu rikastumine, mille põhjustab selle maksu kehtestamise ja teiste maksude kaotamise vaheline seos.#Kohtuasi C-398/09. Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 6. september 2011.