Kirjalik küsimus E-001172/11 Georgios Papastamkos (PPE) komisjonile. Jäätmekäitlus