Kirjalik küsimus E-4603/10 Charles Tannock (ECR) komisjonile. ELi reaktsioon rahvastiku kasvule arengumaades