Věc C-76/19: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 9. července 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Varhoven administrativen sad – Bulharsko) – Direktor na Teritorialna direkcia Jugozapadna Agencia „Mitnici“, právní nástupce Načalnika na Mitnica Aerogara Sofia v. „Curtis Balkan“ EOOD („Řízení o předběžné otázce – Celní unie – Celní kodex Společenství – Článek 32 odst. 1 písm. c) – Nařízení (EHS) č. 2454/93 – Článek 157 odst. 2, čl. 158 odst. 3 a článek 160 – Určení celní hodnoty – Úprava – Licenční poplatky týkající se ohodnocovaného zboží – Licenční poplatky představující ‚podmínku prodeje‘ ohodnocovaného zboží – Licenční poplatky hrazené kupujícím jeho mateřské společnosti jako protiplnění za poskytnutí know-how nezbytného k výrobě konečných výrobků – Zboží nabyté od třetích osob, které tvoří součásti, jež mají být k licencovanému výrobku připojeny“)