Zadeva C-57/14 P: Pritožba, ki jo je Recaro Holding GmbH, prej Recaro Beteiligungs-GmbH vložil 4. februarja 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 21. novembra 2013 v zadevi T-524/12, Recaro Holding GmbH/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)