Υπόθεση C-57/14 P: Αναίρεση που άσκησε στις 4 Φεβρουαρίου 2014 η Recaro Holding GmbH, πρώην Recaro Beteiligungs-GmbH, κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 21 Νοεμβρίου 2013 στην υπόθεση T-524/12, Recaro Holding GmbH κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)