Nõukogu määrus (EÜ) nr 297/95, 10. veebruar 1995 , Euroopa Ravimihindamisametile makstavate lõivude kohta