Ettepanek: Nõukogu otsus seisukoha kohta, mis võetakse EMP Ühiskomitees EMP lepingu teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust (ISA) tehtavat koostööd käsitleva protokolli nr 31 muutmise suhtes