Kirjalik küsimus E-3885/10 Cornelis de Jong (GUE/NGL) komisjonile. Mõiste tööhõive määratlemine