Komisjoni arvamus, 25. september 2012 , Itaalias Piacenzas asuva Caorso tuumaelektrijaama dekomisjoneerimisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 37