Kohtuasi T-106/12: 29. veebruaril 2012 esitatud hagi — Cytochroma Development versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)