Komisjoni otsus, 29.04.2011, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6132 - CARGILL / KVB) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)