Kirjalik küsimus E-008682/11 Angelika Werthmann (NI) komisjonile. Kapitalikompleksi liisimine Euroopa välisteenistusele