Nõukogu määrus (EL) nr 1215/2011, 24. november 2011 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 131/2004, mis käsitleb teatavaid piiranguid Sudaani suhtes