Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6449 – DCC Energy/Swea Energi) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst