Kohtuasi F-72/10: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 29. septembri 2011 . aasta otsus — da Silva Tenreiro versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Töölevõtmine — Personalieeskirjade artikli 7 lõige 1 — Personalieeskirjade artikli 29 lõike 1 punktid a ja b — Ilmselge hindamisviga — Võimu kuritarvitamine — Põhjendus)