Pisemne zapytanie E-0606/10 skierował: Ivo Belet (PPE) do Komisji. Ramy prawne dotyczące działalności agentów zawodników