Kohtuasi F-125/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. juuli 2016. aasta otsus – HB versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — 2014. aasta edutamine — Personalieeskirjade artikli 45 lõige 1 — Teenete võrdlemine — 2011. ja 2012. aasta hindamisaruanded — Mitmel kuul puudumine rasedus- ja sünnituspuhkuse tõttu aastal 2013 — Hindamisaruanne, milles puudub igasugune sisuline hinnang asjaomase aasta kohta — Otsus jätta hageja 2014. aastal edutamata — Teenete võrdlev hindamine — Ühise edutamiskomitee soovituse puudumine — Õigus tutvuda hageja elektroonilise isikutoimikuga — Ühise edutamiskomitee koosseis — Sooline diskrimineerimine — Mittevaraline kahju)