2010/763/EL: Nõukogu otsus, 6. detsember 2010 , Euroopa Liidu ja Saalomoni Saarte vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta