Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 8.11.2012 Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 8.11.2012.#Finanzamt Hildesheim versus BLC Baumarkt GmbH & Co. KG.#Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof.#Kuues käibemaksudirektiiv – Artikli 17 lõike 5 kolmas lõik – Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus – Kaubad ja teenused, mida kasutatakse üheaegselt nii maksustatavates kui ka maksust vabastatud tehingutes – Kinnisasja üürileandmine äritegevuseks ja eluasemena – Käibemaksu mahaarvatava osa arvutamise kriteerium.#Kohtuasi C-511/10.