Kirjalik küsimus E-007717/11 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) komisjonile. Tööjõukulud Kreekas ja investeeringute käsitlemine