Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 10ης Μαρτίου 2011.$