Kohtuasi F-45/06: Avaliku Teenistuse Kohtu 16. septembri 2010 . aasta määrus — Avendano jt versus komisjon