Kohtuasi T-54/12: 8. veebruaril 2012 esitatud hagi — K2 Sports Europe versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Karhu Sport Iberica (SPORT)