Kohtuasi C-32/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 18. jaanuaril 2018 – Tiroler Gebietskrankenkasse versus Michael Moser