Komisjoni määrus (EÜ) nr 1794/2006, 6. detsember 2006 , milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste ühine maksustamiskava (EMPs kohaldatav tekst)