Kohtuasi C-582/11 P: Rügen Fisch AG 21. septembril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 24. novembri 2011 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-201/09: Rügen Fisch AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) versus Schwaaner Fischwaren GmbH