Üldkohtu otsus (viies koda), 9. september 2010. # Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM). # Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärgi Hunter taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7, lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7, lõike 1 punkt c) - Registreerimistaotluses kirjeldatud kaupade piiramine. # Kohtuasi T-505/08. Nadine Trautwein Rolf Trautwein vs. OHIM (Hunter) TITJUR